Homepage

Repertoár a ceny pro vítěze 16. ročníku

I. kategorie / do 20 let

(narození v roce 1991 a později)

1. kolo: Volný program (8-11 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období klasicismu nebo romantismu.

Finále: Volný program (18-22 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období renesance nebo baroka a skladbu 20. nebo 21. století.

Ceny pro vítěze:

1.cena:

 • Koncertní kytara firmy Hanika v hodnotě 1 900 EUR
 • Struny firmy SAVAREZ

 

2.cena:

 • Kytarové pouzdro firmy IKA
 • + 4 000,- Kč
 • Struny firmy SAVAREZ

 

3.cena:

 • Kytarové pouzdro firmy Shuster
 • + 3 000,- Kč
 • Struny firmy SAVAREZ

 

II. kategorie / věkově neomezena

1. kolo: Volný program (8-11 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období renesance nebo baroka.

2. kolo: Volný program (10-13 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období klasicismu nebo romantismu.

Finále: Volný program (20-25 min.), musí obsahovat jednu skladbu 20. nebo 21. století.

 

Ceny pro vítěze:

1. cena:

 • Koncertní kytara „Concert master double top“ z dílny mistra Petra Matouška v hodnotě 5 100 EUR
 • Koncerty na festivalech: Kutná Hora (CZ), Kytara napříč žánry Praha (CZ), Křivoklát (CZ), Mikulov (CZ), Bremen (D), Heinsberg (D), Rheinbach (D), Rust (A), Vídeň (A), Tychy (PL), Zory (PL)
 • + 500 EUR
 • Struny firmy SAVAREZ

 

2. cena:

 • Koncertní kytara z dílny mistra Petra Matouška v hodnotě 4 400 EUR
 • + 300 EUR
 • Struny firmy SAVAREZ

 

3. cena:

 • Kytarové pouzdro firmy IKA
 • + 300 EUR
 • Struny firmy SAVAREZ

 

Zvláštní ceny pro obě kategorie:

 • Cena pro nejúspěšnějšího českého účastníka – poukázka na výběr not u Chanterelle Verlag v hodnotě 100 EUR.

 

 

 

Podmínky pro obě kategorie

 

Hra zpaměti a dodržení stanovených časových limitů. Není dovoleno opakovat stejnou skladbu ve více kolech. Titul „Laureát Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2011“ se přiznává nositeli 1. ceny v I. kategorii a 1. a 2. ceny ve II. kategorii.

Porota má právo některou z cen neudělit, nebude-li dosaženo odpovídající umělecké úrovně. Ceny za 1. až 3. místo jsou nedělitelné, lze je udělit pouze jednou, případně neudělit.

Rozhodnutí poroty o udělení ceny je konečné.

 

 

Soubory ke stažení: